โรงเรียนดนตรีพันเพลง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(Root) 2009320_54293.jpg                                 

     ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

คุณครูสกล แก้วเพ็ญกาศ

ผู้วางรากฐานให้กับโรงเรียนดนตรีพันเพลง

                       คุณครูสกล แก้วเพ็ญกาศ เป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ถ่ายทอดความรู้และความสามารถให้กับคุณครูไสยาสน์ แย้มสุวรรณ ผู้เป็นพ่อของ ครูณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ ครูต้อง (ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน) และได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีไทยให้กับครูณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ มาตั้งแต่เด็กจนจบวิชาเอกดนตรี  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากนั้น คุณครูสายวรรณ แย้มสุวรรณ ผู้เป็นแม่ ได้มอบที่ดินพร้อมบ้านเรือนไทยให้กับครูณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ  ครูจึงจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ขึ้น จนได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑

                     

การเรียนการสอน            

              

                          ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม  

         

ผู้เรียนจะสามารถบรรเลงร่วมกันเป็นวงได้

  

     

    

     

 

  

    

                   นักเรียนของโรงเรียนดนตรีพันเพลง ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากหลายหลายโรงเรียนมารวมกันและฝึกดนตรีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแสดงได้ในงานต่างๆ รวมถึงขั้นประกอบอาชีพได้ ผู้ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนดนตรีพันเพลง จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลโดยกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ทางโรงเรียนดนตรีพันเพลงจะมอบบัตรสมาชิกการเป็นนักดนตรีไทย โดยสามารถมาเรียนต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนจนถึงขั้นประกอบอาชีพ                         

 

 (Root) 201069_38932.jpg

 

 

 (Root) 201069_38912.jpg


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องเรียน  หรือ   ติดต่อการแสดง

โทร. 08-1701-8662

                                                                             ........ครูต้อง.....Online: 5 Visits: 417,937 Today: 10 PageView/Month: 733